Πασχάλης Παπαδόπουλος

Ο δικηγόρος της καρδιάς μας Πασχάλης Παπαδόπουλος έρχεται απευθείας από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όχι για να αγορεύσει αλλά για να πλαισιώσει τις δύο δροσερές παραγωγούς του νέου μας προγράμματος. Καθημερινά 11:00 με 12:00 στην τριάδα του Βασικά καλημέρα σας.